Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z  Kolędy  Maryjne  Taize 

Archanioł Boży Gabryjel

ARCHANIOŁ BOŻY GABRYJEL nuty

1. Archanioł Boży Gabryel,
Posłan do Panny Maryjej
Z Majestatu Trójcy Świętej,
Tak sprawował poselstwo k'Niej:
Zdrowaś, Panno, łaskiś pełna,
Pan jest z tobą, to rzecz pewna.

2. Panna się wielce zdumiała
Z poselstwa, które słyszała;
Pokorniuchno się skłoniła,
Jako panna wstrzemięźliwa,
Zasmuciła się z tej mowy,
Nic nie rzekła Aniołowi.

3. Ale poseł z wysokości
Napełnion  Boskiej mądrości,
Rzekł jej: Nie bój się Maryja,
Najszczęśliwszaś, Panno miła,
Nalazłaś łaskę u Pana,
Oto poczniesz Jego Syna.

4. Jezus nazwiesz imię Jego,
Będzie Synem Najwyższego,
Wielki z strony człowieczeństwa,
A niezmierny z strony Bóstwa:
Wieczny Syn Ojca wiecznego,
Zbawiciel świata wszystkiego.     

5. A jakożby to mogłoby być,
Jęła Panna k'niemu mówić,
Ja nie chcę męża nigdy znać;
Jął jej Anioł tak powiadać:
Iż Duch święty z Swej miłości
Sprawi to w tobie w czystości.

6. Temu Panna uwierzyła,
Przyzwalając tak mówiła:
O Pośle Boga wiecznego,
Gdyż to wola Pana mego,
Toć ja służebnica Jego,
Stań się według słowa tego.

7. Rychlej, niżby kto mgnął okiem,
Stał się Syn Boży człowiekiem
W żywocie Panny najczystszej,
Ze krwie czystego serca jej,
Sprawą Boga wszechmocnego,
Miłośnika człowieczego.

8. I toć wielka miłość była
Boga Ojca, Jego Syna,
Iż dla człowieka grzesznego
Z Majestatu najświętszego
Z miłości wiecznej przed wiekiem
Stał się Syn Boży człowiekiem.

9. O Aniele Gabryelu,
Najszlachetniejszy z tak wielu,
O pośle najznakomitszy,
Nie jest równy tobie inszy;
Z poselstwa, któreś sprawował,
Znać, iż cię Bóg umiłował.

10. Pośle Boga wszechmocnego,
Gdyś w tak wielkiej łasce Jego.
Módl się do Pana za nami
I do tej Najświętszej Panny,
Abyśmy z grzechów powstali,
Po śmierci z Nim królowali.                 

11. Bogu Ojcu wszechmocnemu,
Synowi Jego miłemu
I Duchowi Najświętszemu,
Bogu w Trójcy jedynemu
Dziękujmy dziś w pokorności
Za ten cud Jego miłości.

(sł. XVIII w., muz. trad.)


ŚPIEWNIKI, w których można znaleźć nuty do tej pieśni:

siedlecki

Ks. Jan Siedlecki Śpiewnik kościelny (opracowanie 2 głosowe)Śpiewnik pieśni liturgicznych zawierający on ponad 606 nut do pieśni, śpiewów (antyfon, zawołań) zarówno tradycyjnych, zaczerpniętych ze skarbca religijnych śpiewów poprzednich wieków, jak i nowych. WYDANIE 2012 rok

ZAMÓW ŚPIEWNIK »

 

niepojeta 2Opracowanie 4 głosowe D. Kusza OP w śpiewniku Niepojęta Trójco t.2. Śpiewnik ten zawiera aż 329 utworów: chorał gregoriański z tradycji dominikańskiej, jednogłosowe pieśni tradycyjne, kompozycje i opracowania wielogłosowe autorów, takich jak: Dawid Kusz OP, Paweł Bębenek, Urszula Rogala, Piotr Pałka, Jacek Sykulski, Marcin Pospieszalski.

ZAMÓW ŚPIEWNIK »

 

palka adwentP. Pałka Pieśni adwentowe, kolędy i pastorałki. Śpiewnik ten to starannie dobrany zbiór 22 utworów muzycznych opracowanych na czterogłosowy chór mieszany a cappella przez Piotra Pałkę. Z myślą o możliwości akompaniamentu w opracowaniu zamieszczono linię wyciągu fortepianowego poszczególnych utworów, zaś głosy chóralne zostały poprowadzone na osobnych pięcioliniach, co czyni całość czytelną i przejrzystą.

ZAMÓW ŚPIEWNIK »

 

exsultateExsultate Deo. Jest to uznany i znakomity śpiewnik w opracowaniu Gizeli Marii Skop. Uwzględnia on najnowsze wskazania dokumentów Stolicy Apostolskiej na temat liturgii...

ZAMÓW ŚPIEWNIK »

 

SAKŚpiewnik archidiecezji katowickiej. Podstawowy śpiewnik zatwierdzony do użytku liturgicznego na terenie archidiecezji katowickiej. Wydanie to, oprócz zasadniczego, pełnego już działu pieśni sakralnych, obejmuje dodatkowo repertuar śpiewów mszalnych, nabożeństw oraz śpiewów pozaliturgicznych. Śpiewnik zawiera nuty.

ZAMÓW ŚPIEWNIK »