Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z  Kolędy  Maryjne  Taize  Adwent

Albowiem tak Bóg umiłował świat

ALBOWIEM TAK BÓG
e                              D                    C               h              e
Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna Jednorodzonego dał,
        e                          D             C                D                     e     
By każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, lecz życie wieczne miał.
D     G                         D       e     C                 H7
Lecz by mógł żyć na wieki, by mógł żyć na wieki. /2x
(tł. Katarzyna Miturska)

---------------------

UTWÓR OPUBLIKOWANY W ŚPIEWNIKU:

PiesniChwaly2

WIĘCEJ »

 

Piosenka z śpiewnika:

Gisz2014 OKL

WIĘCEJ »