Adwent

"Okres Adwentu ma podwójny charakter. jest okresem przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego, przez którą wspominamy pierwsze przyjście Syna Bożego do ludzi. Równocześnie jest okresem, w którym przez wspomnienie pierwszego przyjścia Chrystusa kieruje swą duszę ku oczekiwaniu Jego powtórnego przyjścia na końcu czasów. Z obu tych względów Adwent jest okresem pobożnego i radosnego oczekiwania." (źródło: Exsultate Deo wyd. 9, str. 292)

Jeśli chodzi o śpiew liturgiczny. "Do 16 grudnia włącznie wybieramy przede wszystkim pieśni o treści paruzyjnej, mówiące o ostatecznym przyjściu Chrystusa Pana. Ostatni tydzień Adwentu i Msze roratnie nawiązują do wydarzeń w Nazarecie". (źródło: Exsultate Deo wyd. 9, str. 16) . Widzimy jak czasami bardzo odbiegamy od ideału, śpiewając w czasie Eucharystii, co nam przyjdzie do głowy. Zresztą dotyczy to także innych okresów roku liturgicznego.

Wracając do Adwentu. Z jednej strony mamy jasne wytyczne dotyczące śpiewów adwentowych, zawarte w dokumentach Kościoła, z drugiej strony trzeba przyznać, że mało jest śpiewów dopuszczonych do wykonywania w trakcie liturgii, które zawierają w sobie treści dotyczące pierwszej części adwentu. Myślę, że warto skorzystać z śpiewnika mszalnego Exsultate Deo, który zawiera kilka ciekawych pieśni adwentowych, które można śpiewać do 16 grudnia. Również kilka nowych pieśni liturgicznych zawiera śpiewnik Niepojęta Trójco wydany przez krakowskich Dominikanów

Czas od 17 grudnia, jest czasem bezpośredniego przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. Widać to szczególnie w modlitwie brewiarzowej, gdzie w nieszporach śpiewamy bardzo stare tzw. wielkie antyfony. Warto przyjrzeć się tekstom liturgicznym, w jaki sposób kształtują naszą wiarę i prowadzą do właściwego pojmowania adwentu.

PIEŚNI LITURGICZNE:

ARCHANIOŁ BOŻY GABRYJEL nuty

BŁOGOSŁAWIENI UBODZY I CISI nuty

BŁOGOSŁAWIONA JESTEŚ MARYJO nuty

CHRYSTUS KRÓL DO NAS PRZYCHODZI nuty

CIEBIE CAŁĄ DUSZĄ PRAGNĘ nuty

CIEBIE CHRYSTE WŁADCO WIEKÓW nuty

CZEKAM NA CIEBIE JEZU MÓJ MAŁY nuty

CZUWAJCIE I BĄDŹCIE GOTOWI nuty

GDY SŁOWO BOŻE nuty

GRZECHEM ADAMA nuty

MARANA THA PRZYBĄDŹ PANIE JEZU nuty

MARANA THA PRZYJDŹ JEZU PANIE nuty

MARYJO TYŚ ADWENTU BRAMĄ nuty

MATKO ODKUPICIELA nuty

NADZIEI NAPRZECIW nuty

NIECH BĘDĄ PRZEPASANE BIODRA WASZE nuty

NIECH SIĘ RADUJĄ NIEBIOSA nuty

PAN NADCHODZI nuty

PANIE PRAGNIENIA LUDZKICH SERC nuty

POWSTAŃ JERUZALEM nuty

PROROCY PEŁNI NATCHNIENIA nuty

PRZEMÓW DO SERCA nuty

PRZYBĄDŹ PANIE BO CZEKAMY nuty

PRZYBĄDŹ O PANIE nuty

PRZYBĄDŹ PANIE (NIECH ŚWIĘTY NADEJDZIE) nuty

PRZYGOTUJCIE DROGĘ nuty

PRZYJDŹ DO NAS PRZYJDŹ nuty

RADUJ SIĘ NIEBO nuty

SŁYCHAĆ GŁOS STRAŻNIKA W DALI nuty

ŚPIEWAJCIE PANU PIEŚŃ NOWEJ ZIEMI nuty

TY WCIĄŻ PRZYCHODZISZ nuty

UKAŻ TWE OBLICZE nuty

 

PIEŚNI CHWAŁY I INNE:

CI KTÓRYCH ODKUPIŁ PAN nuty

GDY KIEDYŚ PAN POWRÓCI ZNÓW nuty

JERUZALEM TO MIASTO NA KTÓRE CZEKAMY nuty

MARANA THA WOŁAMY nuty

NADSZEDŁ JUŻ CZAS BY OBUDZIĆ SIĘ nuty

NIE BÓJ SIĘ CÓRO SYJOŃSKA nuty

NIM ŚWIT OBUDZI NOC nuty

PAN BLISKO JEST nuty

PANIE ŚWIAT UJRZY CIĘ nuty

PIEŚŃ TĘSKNOTY nuty

SAMBA POCZTOWO-DŻDŻYSTA nuty

SŁUCHAJ IZRAELU, SŁUCHAJ MOICH SŁÓW nuty

WZNIEŚMY SWE RĘCE nuty

 

NUTY I PARTYTURY z pieśniami adwentowymi:

palka adwentPieśni adwentowe, kolędy i pastorałki - starannie dobrany zbiór 22 utworów muzycznych opracowanych na czterogłosowy chór mieszany a cappella przez Piotra Pałkę. Znalazły się tu zarówno śpiewy powszechnie znane, tradycyjnie śpiewane w naszych świątyniach, takie jak: Archanioł Boży Gabryjel, Głos wdzięczny czy Cicha noc, jak i nowe kompozycje krakowskiego kompozytora. WIĘCEJ...

 

spiewy liturgiczne1Śpiewy liturgiczne - tom 1 - Wszystkie znane melodie okresu Adwentu i Bożego Narodzenia w opracowaniu na organy przez kompozytorów salezjańskich. Wiele melodii posiada kilka wersji opracowań przez różnych kompozytorów, co stwarza cenną różnorodność jeśli chodzi o brzmienie i stopień trudności. WIĘCEJ...

 

niepojeta 2

Niepojęta Trójco t.2. Śpiewnik ten zawiera aż 329 utworów: chorał gregoriański z tradycji dominikańskiej, jednogłosowe pieśni tradycyjne, kompozycje i opracowania wielogłosowe autorów, takich jak: Dawid Kusz OP, Paweł Bębenek, Urszula Rogala, Piotr Pałka, Jacek Sykulski, Marcin Pospieszalski. WIĘCEJ...

 

siedlecki

Ks. Jan Siedlecki Śpiewnik kościelnyŚpiewnik pieśni liturgicznych zawierający on ponad 606 nut do pieśni, śpiewów (antyfon, zawołań) zarówno tradycyjnych, zaczerpniętych ze skarbca religijnych śpiewów poprzednich wieków, jak i nowych. WYDANIE 2012 rok. WIĘCEJ...

 

exsultate

Exsultate Deo. Jest to uznany i znakomity śpiewnik w opracowaniu Gizeli Marii Skop. Uwzględnia on najnowsze wskazania dokumentów Stolicy Apostolskiej na temat liturgii... WIĘCEJ...

 

abba2014

Śpiewnik ABBA-OJCZE wyd 2014 oprac. ks. Hieronim Chamski. Na 1046 stronach zamieszczono pieśni i piosenki religijne wraz z zapisem nutowym i funkcjami harmonicznymi. Śpiewnik jest chyba największym zbiorem pieśni i piosenek religijnych. WIĘCEJ...

 

wybrane hymnyWybrane hymny na Jutrznię i Nieszpory (Opracowanie 4-głosowe) red. s. Justyna Maria Bujalska PDDM, s. Monika Dolores Nowak PDDM, jest to zbiór 246 melodii do 160 hymnów z Liturgii godzin oraz 33 pieśni, którymi można w modlitwie brewiarzowej zastąpić hymny. Wśród tych kompozycji 85 zostało napisanych przez znanych kompozytorów specjalnie na zamówienie do tego wydania. Wszystkie utwory opatrzone są oryginalną harmonizacją. WIĘCEJ...