Bo góry mogą ustąpić

BO GÓRY MOGĄ USTĄPIĆ
C             F                 C            F
Bo góry mogą ustąpić, bo góry mogą ustąpić
C
I pagórki się zachwiać. /2x
         d                  F                                           G
Ale miłość moja, miłość moja nigdy nie odstąpi od ciebie –
         C
Mówi Pan. (autor nieznany)

 

Piosenka z śpiewnika:


Gisz2014 OKL

WIĘCEJ »