Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Błogosławieni miłosierni

BŁOGOSŁAWIENI MIŁOSIERNI nuty
HYMN  XXXI Światowych Dni Młodzieży - Kraków 2016

1. Wznoszę swe oczy ku górom, skąd przyjdzie mi pomoc;
Pomoc od Pana, wszak Bogiem On miłosiernym jest!
2. Kiedy zbłądzimy, sam szuka nas, by w swe ramiona wziąć,
Rany uleczyć Krwią swoich ran, nowe życie tchnąć!
Ref. Błogosławieni miłosierni, albowiem on miłosierdzia dostąpią
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią!
3. Gdyby nam Pan nie odpuścił win, któż ostać by się mógł?
Lecz On przebacza, przeto i my czyńmy jak nasz Bóg!
4. Pan Syna Krwią zmazał wszelki dług, Syn z grobu żywy wstał;
„Panem jest Jezus” – mówi w nas Duch. Niech to widzi świat!
Bridge: Więc odrzuć lęk i wiernym bądź, swe troski w Panu złóż
I ufaj, bo zmartwychwstał i wciąż żyje Pan, Twój Bóg.
(Jakub Blycharz)

OFICJALNA STRONA ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY:

logo PL
http://www.krakow2016.com.pl

 

1. Wznoszę swe oczy ku górom, skąd przyjdzie mi pomoc;

Pomoc od Pana, wszak Bogiem On miłosiernym jest!

2. Kiedy zbłądzimy, sam szuka nas, by w swe ramiona wziąć,

Rany uleczyć Krwią swoich ran, nowe życie tchnąć!

Ref. Błogosławieni miłosierni, albowiem on miłosierdzia dostąpią

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią!

3. Gdyby nam Pan nie odpuścił win, któż ostać by się mógł?

Lecz On przebacza, przeto i my czyńmy jak nasz Bóg!

4. Pan Syna Krwią zmazał wszelki dług, Syn z grobu żywy wstał;

„Panem jest Jezus” – mówi w nas Duch. Niech to widzi świat!

Bridge: Więc odrzuć lęk i wiernym bądź, swe troski w Panu złóż

I ufaj, bo zmartwychwstał i wciąż żyje Pan, Twój Bóg