Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Błogosławiony bądź Ojcze

BŁOGOSŁAWIONY BĄDŹ OJCZE nuty
       C        F                C                              F           G
1. Błogosławiony bądź Ojcze, bo w nieskończonej miłości
     F               G            e  a F                G              C
    Dałeś nam Syna swojego i w mocy Ducha Świętego
     F              G            e a  F                                   G
   Przyjął On ciało z Maryi przed dwoma tysiącami lat.
   On stał się naszym zbawieniem, wierny w miłości do końca
   I naszą drogą do Ciebie, ku nowej ziemi i niebu,
   Gdzie w Twych otwartych ramionach
  
Strudzony pielgrzym odpocznie.
    G7                         C                                    F
Ref. Uwielbiony bądź, Ojcze nasz, Tobie chwała, cześć!
    G7                                    C                             F
        Przez Jezusa w Duchu Świętym Tobie chwała, cześć!
                     C               F                 C
        Jedyny Bóg, jedyny Pan, jedyny Król!
                    F                  G    C    F             G       C
        Błogosławimy święte imię Twe i wywyższamy Cię.
2. Pomóż nam wrócić do Ciebie, porzucić swe dawne drogi,
    A radość pośród narodów przez pojednanie zagości
    I wzniesie się pieśń pokoju pod niebem całego świata.
    Daj, byśmy byli posłuszni natchnieniom Twojego Ducha,
    Karmieni Słowem Jezusa naśladowali Go z wiarą,
    Stojąc u stóp Jego krzyża, pili ze źródła Twej łaski.
3. Mocą swojego Ducha wspomagaj Twój Święty Kościół,
    Byśmy głosili Chrystusa przez wszystkie dni swego życia
    I podążali ku Tobie, do domu naszego Ojca.
    Spraw, byśmy byli jednością, by świat uwierzył w Jezusa,
    Niech wszyscy ludzie odkryją, że są Twoimi dziećmi,
    Niech dla każdego człowieka Rok Święty będzie źródłem łaski.
(sł. wg Jana Pawła II, m. Elżbieta Maier)

Piosenka z śpiewnika:


Gisz2014 OKL

WIĘCEJ »