Bogiem moim jest

BOGIEM MOIM JEST nuty
                      C                          G/H

Bogiem moim jest, światłem moim jest
             F            f           C
Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba.
                     d                                a
Odwiecznym Bogiem On, co stworzył ziemi krąg,
                     d         D           G
Więc chwalmy Go w imieniu Jezusa.
                C                 G/H
Obdarował nas miłością swą
              F           f            C
Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba.
              d             a                                 G
Cóż Ci mogę dać, Panie mój, prócz wdzięczności mej,
                   d           D         G
Więc chwalę Cię w imieniu Jezusa. (Janusz Bigda)