Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z  Kolędy  Maryjne  Taize  Adwent

Boże, Ty jesteś mocą

BOŻE, TY JESTEŚ MOCĄ nuty
         h      e              G          fis                 h
Ref. Boże, Ty jesteś mocą i Zbawcą duszy mej. /3x
                    G
1.    Prowadź mnie, Panie, ścieżką Twoich przykazań,
                                  h
       Szlakiem Twoich prawd.
                    G                                                                                h
       Tyś mi, mój Panie, twierdzą w walce z szatanem, Ty zwycięstwo dasz.
            2. Oświeć mi drogę światłem swojej nauki, ukaż życia sens.
                   Podaj mi rękę, kiedy przyjdzie rozstanie,
                   Rozprosz szczęściem strach.
3.    Tyś jest, o Panie, ufnej wiary ostoją, mocą w klęski dniach.
       Łaska Twa zmyje mojej duszy zbrukanie,
       Syna Twego krwią. (sł. ks S. Szmidt SDB, m. J. A. Espinosa SI)

Piosenka z śpiewnika:


Gisz2014 OKL

WIĘCEJ »