Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z  Kolędy  Maryjne  Taize 

Czuwajcie i bądźcie gotowi

CZUWAJCIE I BĄDŹCIE GOTOWI

Ref. Czuwajcie i bądźcie gotowi na przyjście Pana.

1. Będą znaki na niebie i na ziemi
w dzień gniewu Boga zadrżą narody,
a święci cieszyć się będą.

2. Otwórzny serca na przyjście Pana:
Niech będą wolne od zła wszelkiego
I pełne Bożej radości.

(ks. R. M. Szulik)