Czuwajcie i bądźcie gotowi

CZUWAJCIE I BĄDŹCIE GOTOWI

Ref. Czuwajcie i bądźcie gotowi na przyjście Pana.

1. Będą znaki na niebie i na ziemi
w dzień gniewu Boga zadrżą narody,
a święci cieszyć się będą.

2. Otwórzny serca na przyjście Pana:
Niech będą wolne od zła wszelkiego
I pełne Bożej radości.

(ks. R. M. Szulik)


ŚPIEWNIKI, w których można znaleźć nuty do tej pieśni:

exsultateExsultate Deo. Jest to uznany i znakomity śpiewnik w opracowaniu Gizeli Marii Skop. Uwzględnia on najnowsze wskazania dokumentów Stolicy Apostolskiej na temat liturgii...

ZAMÓW ŚPIEWNIK »