Czyste

CZYSTE
     a           F       C       G       a                 F       C             G
1. Czyste niebo jest błękitne, na czystej ziemi wszystko kwitnie.
    Czysta woda daje życie, ale piękne – czy to widzicie?
        a            F       C                  G
Ref. To oczywiste – piękne jest czyste.
     Czyste serce dziecka mego,
     Nie znam serca tak czystego.
     Czyste myśli są jak złoto,
     A nieczyste są jak błoto.
                F        C        G            C
        2. Czysta miłość jest prawdziwa,
            Bez czystości jest fałszywa.
            W czystym ciele czysta dusza,
            To jest coś, co mnie rusza. (Adam Szewczyk)