Chcemy przez Krzyż Twój

CHCEMY PRZEZ KRZYŻ TWÓJ
H7                        e      D                        e     D
1. Chcemy przez Krzyż Twój, wielki Synu Boga,
    C             G      D                    H7
    By skałę wiary nie przemogła trwoga.
2. Chcemy przez Krzyż Twój, świata Zbawicielu,
    Nadziei rzekę wlewać w serca wielu.
3. Chcemy przez Krzyż Twój, Panie Jezu Chryste,
    Miłować prawdę i ziemie ojczyste. (sł. ks. Jerzy Szymik)