Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z  Kolędy  Maryjne  Taize 

Ciebie, Chryste, Władco wieków

CIEBIE CHRYSTE WŁADCO WIEKÓW nuty

1. Ciebie Chryste Władco wieków, wyznajemy Królem ziemi,
Tobie bowiem są poddane dusze, serca i narody.

2. Ciebie wielbią chóry nieba i aniołów hymn wychwala,
Także my wielbimy Ciebie, jako Pana wszystkich ludzi.

3. Ty, coś Księciem jest pokoju, poddaj sobie zbuntowanych,
I w owczarni jednej zgromadź zabłąkanych na bezdrożach.

4. Po to przecież krzyż przyjąłeś i otwarłeś swe ramiona,
Serce zaś przebite włócznią ukazało nam Twą miłość.

5. Po to kryjesz się w ofierze Chleba i świętego Wina,
Udzielając wiernym łaski, z rany boku otwartego.

6. Tobie Jezu, który rządzisz całym światem Twą miłoscią,
Chwała teraz i na zawsze z Ojcem oraz Duchem Świętym.

(M. Machura)