Ci, którzy Jahwe ufają

CI, KTÓRZY JAHWE UFAJĄ
E H7 A H7 E H7 A H7

Ci, którzy Jahwe ufają, są jak góra Syjon,
Co się nigdy nie porusza, ale trwa na wieki, /2x
O, góry otaczają święte miasto Jeruzalem,
Tak jak Jahwe otacza swój lud
I teraz i na wieki, i teraz i na wieki. (Ps 125)