Duchu Święty, przyjdź, dotknij nas

DUCHU ŚWIĘTY, PRZYJDŹ, DOTKNIJ NAS

D                                  h                                  G              A
Duchu Święty, przyjdź, Duchu Święty, przyjdź, dotknij nas!
D                                  h                                   G                A
Duchu Święty, przyjdź, Duchu Święty, przyjdź, prowadź nas!
     G               A        D             G                              D
Wylewaj swe dary duchowe i tchnij nowe życie do serc.
    G                           D                     e                  G                   A
Oczyszczaj nas, przemieniaj nas, przygotuj, nim przyjdzie nasz Pan!