Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Duchu Święty, Tchnienie Ojca

DUCHU ŚWIĘTY, TCHNIENIE OJCA

               E                      A                E
Duchu Święty, Tchnienie Ojca, Dawco życia.
               E                 A                  E
Duchu Święty, Źródło wody żywej w nas.
              cis7             gis7               A                E/Gis
Tak pragniemy Ciebie Panie, jak spękana ziemia deszczu,
           A              E/Gis                H
jak pustynia kropli wody, Duchu, przyjdź.

Duchu Święty, Tyś Mądrością niezmierzoną.
Duchu Święty, Ty oświetlasz drogi nam.

I prowadzisz nas do domu, gdzie mieszkanie przed wiekami
przygotował dla nas Ojciec, Duchu, przyjdź.

Tak pragniemy Ciebie, Panie, jak spękana ziemia deszczu,
jak pustynia kropli wody, Duchu, przyjdź.

               E F/Dis A/Cis A               E
Prowadź nas,                   prowadź nas...
(sł. i muz. Ewa Stanisławska, Deus Meus)

---------------------

NUTY OPUBLIKOWANE W ŚPIEWNIKU

Czy wybrałeś już drogę? - Pieśni Chwały 3

PCH2 mockup

Śpiewnik zawiera 59 pieśni chrześcijańskich w zapisie nutowym z akordami gitarowymi. Jest drugim z serii zeszytów, które wydajemy w ramach popularnego śpiewnika "giszowiec.org". Zawiera kompozycje, powstałe na przełomie XX i XXI wieku, śpiewane na spotkaniach modlitewnych, adoracjach we wspólnotach oazowych, studenckich, grupach odnowy życia religijnego. W przypadku śpiewów tłumaczonych na język polski w zeszycie prezentowane są również oryginalne teksty. Śpiewnik w formacie A4 w oprawie spiralowanej wygodnie się otwiera. Śpiewy prezentowane są w taki sposób, żeby - jeśli to możliwe - nie trzeba było przewracać stron w trakcie śpiewania lub gry na instrumencie.

WIĘCEJ »