Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z  Kolędy  Maryjne  Taize 

Duchu Święty, Tchnienie Ojca

DUCHU ŚWIĘTY, TCHNIENIE OJCA

               E                      A                E
Duchu Święty, Tchnienie Ojca, Dawco życia.
               E                 A                  E
Duchu Święty, Źródło wody żywej w nas.
              cis7             gis7               A                E/Gis
Tak pragniemy Ciebie Panie, jak spękana ziemia deszczu,
           A              E/Gis                H
jak pustynia kropli wody, Duchu, przyjdź.

Duchu Święty, Tyś Mądrością niezmierzoną.
Duchu Święty, Ty oświetlasz drogi nam.

I prowadzisz nas do domu, gdzie mieszkanie przed wiekami
przygotował dla nas Ojciec, Duchu, przyjdź.

Tak pragniemy Ciebie, Panie, jak spękana ziemia deszczu,
jak pustynia kropli wody, Duchu, przyjdź.

               E F/Dis A/Cis A               E
Prowadź nas,                   prowadź nas...
(sł. i muz. Ewa Stanisławska, Deus Meus)

---------------------

UTWÓR OPUBLIKOWANY W ŚPIEWNIKU:

PiesniChwaly2

WIĘCEJ »