Doszły wieści

DOSZŁY WIEŚCI nuty
d
Doszły wieści, że Jezus przybywa,
g
Na ulicę wybiegł wielki tłum.
d
Wziął gałązki, palmowe gałązki,
g A7 d
Kroczył za Nim i błogosławił Mu.
F g C7 F || A d
Hosanna na wysokościach błogosławiony izraelski Król./2x
(m. trad. hebr.; adaptacja: Wspólnota DROGA DO EMAUS)