Dotknął mnie dziś Pan

DOTKNĄŁ MNIE DZIŚ PAN 

  D         G            D        G         D           A      D
Dotknął mnie dziś Pan i radość ogromną w sercu mam.
Z tej radości chcę śpiewać i klaskać w dłonie swe.
Więc wszyscy razem chwalmy Go, za to, że trzyma nas ręką Swą.

/Grażyna Pawlas/