Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z  Kolędy  Maryjne  Taize  Adwent

Duchu Święty, Boże przyjdź

DUCHU ŚWIĘTY, BOŻE PRZYJDŹ nuty

          g                 d        g                                  F
Ref. Duchu Święty, Boże przyjdź, przyjdź Duchu Światło,
B                  F         d                     g
Duchu Ogniu przyjdź, przyjdź i rozpal nas.

     g        d        g     d                      g
1.Przyjdź Duchu Ojca, bądź naszym światłem,
   F              B     F      g  d     g
Niech promienieje Twej chwały blask.

2.O, Świadku prawdziwy umocnij nas,
Chcemy rozgłaszać: Zmartwychwstał Pan!

3.Przyjdź Źródło niebieskie, przyjdź zdroju życia,
Bądź nam uzdrowieniem, moc sercom daj.

4.O, Duchu Radości, rozraduj Kościół,
Niech płynie z serc naszych Baranka pieśń.

5.Ty daj nam doświadczyć miłości Ojca,
Oblicze Chrystusa objawiaj nam.

6.Bądź nam tchnieniem życia, światła promieniem,
Przez Ciebie jaśnieje Chrystusa Krzyż!

/sł. Fr. Andre Gouze PP, m. GOCAM, tł. Andrzej Sionek/