Dzięki Jezu

DZIĘKI JEZU

              D             h              G                     A
1.Dzięki Jezu, dzięki Jezu, dzięki Ci, że kochasz mnie,
            D            h G          D              A                    D
Dzięki Jezu, dzięki Jezu, dzięki Ci, o dzięki Ci, że kochasz mnie.

2.Tam na Golgocie umarłeś za mnie,
Dzięki Ci, że kochasz mnie...

3.Zmartwychwstałeś i żyjesz we mnie,
Dzięki Ci, że kochasz mnie...