Dzięki, Panie, za Twą łaskę

DZIĘKI, PANIE, ZA TWĄ ŁASKĘ nuty

E                               cis fis                           H7
1.Dzięki, Panie, za Twą łaskę i za mój dzisiejszy dzień,
Gis7                         cis  fis        H7                  E
Dzięki za Twe przebaczenie, Panie, Ty mnie naucz żyć.

       E    cis fis    H  Gis7 cis fis H E
Ref. Alleluja, alleluja, alleluja,    alleluja.

2.Nie wiem nic o swoim jutrze, ale już dziś wielbię Cię.
Nie boimy się swej śmierci, bo Twe światło mocne jest.

/mel. fińska/