Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z  Kolędy  Maryjne  Taize 

Dziękujemy Ci, Ojcze nasz

DZIĘKUJEMY CI OJCZE NASZ nuty
D A A7 h
1.Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za święty winny szczep Dawida,
e A D
Który nam poznać dałeś przez Jezusa sługę Twego.
D E4 E A
Tobie chwała na wieki!
2. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za życie i za wiarę,
Którą nam poznać dałeś przez Jezusa Syna Twego.
3. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za święte imię Twoje,
Któremu zgotowałeś mieszkanie w sercach naszych.
4. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za wiarę i za nieśmiertelność, Którą nam poznać dałeś przez Jezusa Syna Twego.
5. Ty, o Panie Wszechmocny, stworzyłeś wszystko dla Imienia swego,
Pokarm i napój dałeś ludziom na pożywienie.
6. Nam zaś darowałeś pokarm duchowy oraz napój,
I żywot wieczny przez Jezusa Syna Twego.
7. Pomnij, Panie, na swój Kościół i wybaw go od wszelkiego złego.
I doprowadź go w miłości swojej do Królestwa Twego.
8. Niechaj przyjdzie Twa łaska i niech przeminie ten świat,
Kto święty niech przystąpi, kto nim nie jest niech czyni pokutę.( sł. Didache; opr. ks. K. Pasionek)