Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z  Kolędy  Maryjne  Taize 

El Szaddaj

EL SZADDAJ nuty

                g                 C     C/E     F           B
Ref. El Szaddaj, El Szaddaj El, El Jona Adonai,
           Es                 A/Cis   A       d        C/E      D/Fis
Wieki płyną Tyś ten sam   imienia mocą wiecznie trwasz.
          g                 C   C/E            F                    B
El Szaddaj, El Szaddaj, Wszechmogący, Panie nasz,
         Es7+               C           F F4
Wywyższamy imię Twe, El Szaddaj

               g                   C          C/E  F               B
1.Sam Baranka dałeś, by nie zginął Abrahama Syn,
        Es7+      A/Cis  A          d           C/E     D/Fis
Tyś potężną ręką swą  morze zmienił w suchy ląd,
D           g                   C          C/E        F                 B
Gdy wygnaniec modlił się, Tyś Bogiem był, co serce zna,
      Es7+            C                   F F4
Ty mocą swą wyzwalasz dzieci swe.

2. Wiele lat mówiłeś nam, że czas Mesjasza bliski jest,
Lecz nikt pojąć nie mógł, że w mizernym kształcie zjawi się,
W Słowie Twym zawarty plan niewielu wciąż zrozumieć chce,
     Es7+                 C                          Es7+             C4 C
Posłuszny słowom Twym, w kruchym ciele zszedł Bóg Syn.

/sł. J. Thompson, m. M Card, tł. Ludmiła Rapanowicz/