Gdzie ona jest

GDZIE ONA JEST

E A H7 A
1. Zwycięstwo śmierć pochłonęło.
Zwycięstwo pochłonęło śmierć.
Więc i my zwyciężamy, bo zmartwychwstał nasz Pan.
Radujmy się, bracia, jeśli dzisiaj się kochamy.
Radujmy się, siostry, jeśli miłujemy się.

E gis A H7 A gis
Ref. Gdzie ona jest? Gdzie ona jest?
Gdzie ona jest – jej zwycięstwo?
Gdzie jest, o śmierci, twe zwycięstwo?

2. Gdzie jest, o śmierci, twe zwycięstwo?
Gdzie jest, o śmierci, oścień twój?
Zwycięstwo śmierć pochłonęło,
Zwycięstwo śmierć pochłonęło.
Radujmy się, bracia, jeśli dzisiaj się kochamy.
Radujmy się, bracia, jeśli dzisiaj się kochamy.

/zesp. 2 Tm 2,3/