Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z  Kolędy  Maryjne  Taize 

Golgoto

GOLGOTO
a d G C
Golgoto, Golgoto, Golgoto
a C
1. W tej ciszy przebywam wciąż rad
F C
W tej ciszy daleki jest świat.
d E7 a F
Ty koisz mój ból, usuwasz mój strach,
d E7
Gdy widzę Cię Zbawco przez łzy.
a d
Ref. To nie gwoździe Cię przybiły, lecz mój grzech,
G C E
To nie ludzie Cię skrzywdzili, lecz mój grzech,
a d
To nie gwoździe Cię trzymały, lecz mój grzech,
a E a
Choć tak dawno to się stało, widziałeś mnie.
2. Ja widzę Cię Jezu mój tam,
Jak wiele masz sińców i ran.
Miłości Twej moc zawiodła Cię tam,
Uwolnić mnie z grzechów i win.
3. Wspominam tak często ten dzień,
Golgotę i słodki jej cień.
Gdy przyszłam pod Krzyż z ciężarem swych win,
Uwolnił mnie tam Boży Syn. (Halina Kudzin)