Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z  Kolędy  Maryjne  Taize 

Gdy stoisz przed Panem

GDY STOISZ PRZED PANEM nuty

            D                fis7              h
1.Gdy stoisz przed Panem ucisz się,
       e7                       A
Bo Święty jest wśród nas.
          D            fis7     h          e7               A
Przed Panem kolana skłoń z bojaźnią i ze czcią.
G        A              D                   G      A            D
Nie znajdziesz grzechu w Nim, gdyż Bóg nasz Święty jest.
G        A                fis7            h
Gdy stoisz przed Panem ucisz się,
       e7       A4           D
Bo Święty jest wśród nas.

2.Gdy trwam w uwielbieniu, wtedy Pan
Jaśnieje w życiu mym.
Zapala w Nim święty żar, wypełnia pięknem swym.
Przejmuje lękiem mnie widok światłości tej.
Gdy trwam w uwielbieniu...

3.Stoimy przed Panem, Jego moc
Wypełnia miejsce to.
On przyszedł oczyszczać, leczyć nas, udzielać łaski swej.
Wszystko możliwe jest, jeśli wierzymy Mu.
Stoimy przed Panem...

/David J. Evans, tł. Anna Bałuczyńska/