Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z  Kolędy  Maryjne  Taize 

Godzien jesteś

GODZIEN JESTEŚ nuty

   G                        C                      G                 D7
1.Godzien jesteś, godzien jesteś, Panie i Boże nasz,
 G                       C                       G        D7      G
Godzien jesteś przyjąć chwałę, chwałę, cześć i moc.
       D                                    G
Ponieważ Ty wszystko stworzyłeś w swej mocy,
     D                               G
Wszystko stworzyłeś Ty sam
G             G7        C
I z woli Twojej zostało stworzone,
G              D7              G
Godzien jesteś wziąć cześć.

2.Godzien jesteś, godzien jesteś, Zbawco, Baranku nasz,
Godzien jesteś przyjąć chwałę, chwałę, mądrość i moc.
Ponieważ zostałeś zabity za lud Twój,
Wszystkich zbawiłeś Ty sam
I przez Krew Twoją nabyłeś ich Bogu,
Godzien jesteś wziąć cześć.

3.Godzien jesteś, godzien jesteś, Panie i Boże nasz,
Godzien jesteś, godzien jesteś, Zbawco, Baranku nasz,
Odebrać dziś chwałę i mądrość, i wdzięczność,
Błogosławieństwo i moc,
Bóg nasz niech przyjmie potęgę na wieki. Amen. Amen.

/m. Pauline Michael Mills, opracowanie 2 i 3 zwrotki ks. Franciszek Blachnicki/