Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z  Kolędy  Maryjne  Taize 

Godzien o godzien

GODZIEN, O GODZIEN JEST BÓG

     G                 D              e           C G         C D
1.Godzien, o godzien jest Bóg, siedzący na tronie,
G  D                     e          C          G              C     G
Baranek wśród chwał, przyjąć wdzięczność, siłę i moc,
    F             C            D
Błogosławieństwo i cześć.

        G                D           C            D             G
Ref. On Panem jest od wieków na wieki. /3x Amen.

2.Będziemy niezmiennie wciąż trwać w miłości i prawdzie,
Oddając Mu hołd, miłość i wdzięczność, siłę i moc,
Błogosławieństwo i cześć.

 

UTWÓR OPUBLIKOWANY W ŚPIEWNIKU:

zeszyt okladka 1

WIĘCEJ »