Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z  Kolędy  Maryjne  Taize 

Grzechem Adama

GRZECHEM ADAMA nuty

1. Grzechem Adama ludzie uwikłani,
Wygnani z raju wołali z otchłani:
Spuście, niebiosa, deszcz na ziemskie niwy
I niech z obłoków zstąpi Sprawiedliwy.

2. Błąkał się człowiek wśród okropnej nocy.
Bolał i nikt go nie wspomógł w niemocy,
Póki nie przyszła wiekami żądana
Z judzkiej krainy Dziewica wybrana.

3. Nie naszą jaką zasługą ściągniony;
Miłość Go sama wiodła w ziemskie strony;
Wziął ciało ludzkie w nim ból, niedostatki,
Zbratał się z nami, był Synem u Matki.

4. Dajmyż Mu za to dzięki, ludu wierny:
Że kochając nas, był nam miłosierny,
I, wznosząc ręce ku niebu jasnemu,
Śpiewajmy chwałę Bogu najwyższemu

(XVIII w.)