Hejnał wszyscy zaśpiewajmy

HEJNAŁ WSZYSCY ZAŚPIEWAJMY

1. Hejnał wszyscy zaśpiewajmy,
cześć i chwałę Panu dajmy,
nabożnie k'Niemu wołajmy

2. Mocny Boże z wysokości,
Ty światłem swej wszechmocności,
Rozpędź piekielne ciemności.

3. Jużci ona noc minęła,
Co wszystek świat ucisnęła,
A początek z grzechu wzięła.

4. Na to Boży Syn jedyny
By ciemności zniósł i winy,
W żywot zstąpił świętej Panny.

5. Temu Bóg dał nas w opiekę,
By czartowską zniósł z nas rękę,
I piekielną odjął mękę.

6. Ten łaskawie nas przyjmuje,
Z wiecznych ciemności wyjmuje
Światłość zbawienną gotuje.

(t. XVI w. m. Miod)