Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Hołd Jezusowi złóżmy

HOŁD JEZUSOWI ZŁÓŻMY nuty
G D e C e C e a7 D

1.Hołd Jezusowi złóżmy, to wspaniały Królów Król,
G D e C e a7 D G
Potężny i łaskawy, sprawiedliwy Bóg.
D C a7 e7 D C C D G
Ref. Jezus Królem narodów ! Jezus Panów Pan,
D C a7 e7 a7 D4
Jezus Królem narodów ! Panów Pan.
2.On nas obdarzył szczodrze swą miłością, chwałą swą.
I w jedno wszystkich złączył, którzy Jego są.
3.Wszystkie narody świata, przyjdźcie Jemu złożyć hołd
I wielkim głosem wołać, że najwyższy On.
4.Przyjdź, Panie, i napełnij swą świątynię chwałą Twą,
By to ujrzawszy ludzie chcieli szukać Cię.
5.Czcij Pana, złóż Mu pokłon, już nadchodzi sądu dzień,
Bóg Stworzycielem Twoim, Jemu oddaj cześć.
(Graham Kendrick, tł. Ludmiła Rapanowicz)