Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z  Kolędy  Maryjne  Taize 

Hymn Etiopski

HYMN ETIOPSKI
e A C D e C D C e

Ref. Chleb niebiański dał nam Pan na życie wieczne.
e A D e D
1. Wzięliśmy i jedliśmy Chleb Błogosławiony Ciało Pana i Krew drogocenną
a C a
Chleb przemienił Pan Kielich zbawczy, Napój orzeźwiający.
2. Przyjąwszy Święty Chleb będziemy wysławiali Boga,
Który na całej ziemi uczynił wielkie rzeczy
Radujcie się sprawiedliwi w Panu,
Przyjmując Ciało i Krew Chrystusa.
3. Dziś spożywaliśmy Chleb aniołów
Dziś oglądaliśmy naszego Pana Jezusa Chrystusa,
Dziś wychwalaliśmy Węgiel żarzący się na ołtarzu,
W cieniu którego śpiewają Serafiny.
4. Dziś usłyszeliśmy wielki i słodki głos:
To Ciało spali ciernie grzechów,
I oświeci dusze ludzi
Przyjmujących Boski Pokarm.