Idzie mój Pan

IDZIE MÓJ PAN nuty

e
Idzie mój Pan, idzie mój Pan,
e             a              H7        e
On teraz biegnie, by spotkać mnie. /2x
e              a     e     D              G        H7
Mija góry, łąki, lasy, by Komunii stał się cud,
e                        a        e       D             e  H7  e
On chce chlebem nas nakarmić, by nasycić życia głód.

/Fr. Pierre Etiente tł. O. Jan Góra OP/