Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Idźmy i głośmy

IDŹMY I GŁOŚMY nuty
d C F B g F C d C d

1. Duchu Chrystusowy, Ty możesz otworzyć,
d C F B g F C F
Głuche uszy nasze na głos Ewangelii.
F a G a G a
Wzywamy więc Ciebie, byś tchnął i rozpalał,
F G a F G a
I odnawiał oblicze ziemi, tej ziemi.
d C F B g F C d C
Przez posługę modlitwy ogarnąć pragniemy,
d C F B g F C d C
Dziś ojczyznę naszą i świata narody.
F a G a G a
Twe światło im niosąc, ratując ich życie,
F G a F G A
By człowiek w człowieku odnalazł znów brata.
D A G D h G A
Ref. Idźmy i głośmy, niosąc światu nadzieję,
G D A h G h A
Mocni wiarą składajmy świadectwo.
h G A G
Skarbem wiary z innymi się dzieląc,
A G A A7
Nieśmy wolność mu.
h fis G D
Trwajmy mocni w wierze! Trwajmy mocni w nadziei!
H G D e||G e||g A9>||D
Trwajmy mocni w miłości! Bo Bóg miłością jest!/2x
2. „Otwórzcie drzwi Chrystusowi, On puka do waszych serc.”
Wołał do świata Papież, syn z rodu polskiego.
Dziś naszym zadaniem jest przekazać dalej,
Nadzieję Europie, a światu Chrystusa.
Aby Ewangelia rodziła owoce
I leczyła dziś chore serca narodów.
Więc nieśmy to Słowo, bo moc w nim ukryta
Może świat ten nawrócić AD CHRISTUM REDEMPTOREM.
3. Czas, by podjąć na nowo to dzieło wyzwolenia.
Światło nie jest po to, by stało pod korcem.
Droga prawdy przez krzyż ku wolności prowadzi
Wyzwoli nas z lęku to słońce Ewangelii.
Świat pragnie wolności lecz szuka jej w złudach.
Coraz bardziej grzęźnie w niewoli nałogów.
Więc nieśmy mu prawdę, ta prawda wyzwala,
Bez lęku już bracia wypłyńcie na głębię. (sł. ks. Tomasz Opaliński; m. Elżbieta Maier)