Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z  Kolędy  Maryjne  Taize 

Jego wojskiem przeciw mnie jest miłość

JEGO WOJSKIEM PRZECIW MNIE JEST MIŁOŚĆ

  e      D                                     C   h
Jego wojskiem przeciw mnie jest miłość, /2x
        C                D                  e
A sztandar Króla chroni moje życie. /2x

/ks. Tomasz Kocjan/