Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z  Kolędy  Maryjne  Taize 

Jeśli radość w sercu chcesz mieć

JEŚLI RADOŚĆ W SERCU CHCESZ MIEĆ

G                     h                   C     D  G                   h                   C   D
Jeśli radość w sercu chcesz mieć,   radość, która wiecznie ma trwać,
G                           h           C               D          G h C
Przed tron Boga przyjdź i głoś Jego chwałę/2x i moc.
          D             G hC         D        G
Głoś chwałę i moc, głoś chwałę i moc!