Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z  Kolędy  Maryjne  Taize 

Jezus jest Panem

JEZUS JEST PANEM
       d||g||C||F               d||g||C||A
Ref. Jezus         jest     Panem, /4x
                 d                           g
      Tylko Jezus jest Panem, Jezus jest Panem,
       A                                d
      On jest Panem ziemi tej.

                   d                     g
1.    Jezus zwyciężył, to dokonało się,
       C                                     F                     A
       Szatan pokonany, Jezus złamał śmierci moc,
                     d                  g
       Jezus jest Panem, o alleluja,
                         d         A                    d
       Na wieczne czasy Królem królów jest.
        

2.    Jezus zwyciężył, niech o tym każdy wie...