Jezus, mój Pan, Jezus, mój Król

Jezus, mój Pan, Jezus mój Król

D  A           G  A D A            G  A D A G         A        D
Jezus, mój Pan, Jezus, mój Król, Jezus,   Zbawiciel mój. /2x
h                   G    D                  A
On mój przyjaciel, On, wierny Bóg.
h                                     G         D               A
Umarł na krzyżu, zmartwychwstał, to wielki cud.
h          G       D                   A
On mą Opoką, On zbawił mnie,
h                G   D                           A
On mą pomocą, On doprowadzi mnie
h            G               D            A
Do nieba, do nieba, do nieba bram (do nieba). /2x