Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z  Kolędy  Maryjne  Taize 

Jezus, święty, Namaszczony Pan

JEZUS, ŚWIĘTY, NAMASZCZONY PAN

E gis7 A  E H A  E           H          A       fis  E H E
Jezus,       Jezus,  święty Namaszczony Pan! Jezus.
Jezus,       Jezus,  żyje      wywyższony Pan! Jezus.
E7                    A                      E
Twe imię jak miód na ustach mych,
                                  A               E
Twój Duch jest jak woda duszy mej,
                            A                 cis7
Twe Słowo jak lampa u mych stóp,
               A                      H7
Jezu, ja kocham Cię, ja kocham.

/John Barnett, tł. Andrzej Sionek/