Jedna miłość

Jedna miłość

  h           D                     E                 G    A          h    E
1. Jedna miłość, jedno niebo, jeden Jezus, jeden Bóg.
  h           D                 E                    G           A        h
   Jedna łaska, jedna radość, jeden Kościół, jeden Duch.

      G                       A                   D    E   G          A       Fis
Ref. Przyjdźmy wszyscy przed Jego tron chwałę oddać Mu.
     G                A     D    E       h      E
      Niech króluje nad nami Boży Syn. /3x

2. Nasze życie w Twoich rękach, co chcesz, możesz zrobić z nim.
    W Twoich ranach nasze zdrowie, nasza wolność w Twojej Krwi.

/M. Stawicki/