Jesteś Panem stworzenia

JESTEŚ PANEM STWORZENIA nuty
D A D A
1. Jesteś Panem stworzenia i Panem mych dni, Panem na Niebie i Ziemi,
D A h e A D
Jesteś Panem od wieków wśród ludów Swych, Tyś Panem Panów jest!
D A D
Ref. Skłońmy się i oddajmy Mu cześć,
D A D
Skłońmy się i oddajmy Mu cześć
D A h e A D
Skłońmy się i oddajmy Mu cześć, Tyś Panem Panów jest.
2. Jesteś Królem stworzenia i Króle mych dni, Królem na Niebie i Ziemi,
Jesteś Królem od wieków wśród ludów Swych, Tyś Królem Królów jest!
(autor nieznany)