Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Ja wierzę, że to Jezus

JA WIERZĘ, ŻE TO JEZUS

 E       A               H7
1.Ja wierzę, że to Jezus,
E                      A                H7
Wierzę, że On Synem Boga jest,
E             A             H7
On zmarł i powstał, aby żyć
E               A                H7
I za cenę śmierci życie dał.
A          H7          E                             A
Wierzę, że jest tu teraz, (On tu teraz jest)
  H7              E
Stoi pośród nas,
A                  H7       E                                  A
Ma moc nas teraz uzdrawiać, (uzdrowienia moc)
A               H7       E
Ma przebaczenia dar. 

2.Ja wierzę Tobie, Panie,
Wierzę, że Tyś Synem Boga jest,
Zmarłeś i powstałeś, aby żyć
I za cenę śmierci życie dać.
Wierzę, że tutaj jesteś, (Ty jesteś tu)
Stoisz pośród nas,
Masz moc nas teraz uzdrawiać, (Uzdrowienia moc)
Masz przebaczenia dar.

/Marc Nelson; tł. Andrzej Sionek/