Jak Dawid

JAK DAWID

          cm                          g
1.Jak Dawid kiedyś przed Bogiem był,
cm                        g                           B                   cm
Będę tańczył ze wszystkich sił przed Panem, Królem mym.
Jak Miriam grała na bębnie swym,
Będę klaskać ze wszystkich sił przed Panem, Królem mym.

             As                       B             As       B      cm
Ref. Pokłońmy się przed Bogiem, oddajmy Jemu cześć,
Wielbijmy Imię Jezus, śpiewajmy Panu pieśń.

2.Jak Judejczycy przed bitwą swą
Zawierzmy Panu i chwalmy Go, pobity będzie wróg.
Jak Jozue wznieśmy bojową pieśń, oddajmy Panu chwałę, cześć,
A wróg ucieknie wnet. (Martin Nystrom)