Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z  Kolędy  Maryjne  Taize 

Jak wielki jest nasz Pan

JAK WIELKI JEST NASZ PAN

E                                      cis                       H7
Jak wielki jest nasz Pan, Jemu wciąż służyć chcę,
E                      A                E                      A
Niebo i ziemia wielbią Go, rzesze aniołów pieśnią czczą,
E              H7           E
Jak wielki jest nasz Pan.