Jezus Chrystus jest Panem, alleluja

JEZUS CHRYSTUS JEST PANEM, ALLELUJA nuty

    d||C||B                                                      A7
1. Jezus Chrystus jest Panem, alleluja!/3x Alleluja!

2. Śpiewaj ziemio Mu cała, alleluja!

3. Więc śpiewamy Ci radosne alleluja!