Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z  Kolędy  Maryjne  Taize 

Jezus Chrystus Panem jest

JEZUS CHRYSTUS PANEM JEST
    A

1.Jezus Chrystus Panem jest, Król to królów, panów Pan,
Cała ziemia Jego jest po najdalszy świata kres.

        C A        G       A
Ref. Jezus, Królów Król
Jezus świata Pan, /2x
a    C    D
Świata Pan.

2.On okrzykiem w walce jest, sprawiedliwość niesie nam,
Poznać bardziej chcemy Go, w marszu wielbiąc Imię to.

/Graham Kendrick, tł. Iwona Bednarz/