Jezus Chrystus przyszedł na ziemię

JEZUS CHRYSTUS PRZYSZEDŁ nuty

E           cis       fis                H7
Jezus Chrystus przyszedł na ziemię,
Przyszedł po to, by zbawić Ciebie,
I właśnie On, przez moc swojej Krwi,
Zbawienie dał, byś miał je i ty.
Czy cieszysz się? -Ach tak cieszę się!
Alleluja, cześć Mu.