Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Jezus daje nam zbawienie

JEZUS DAJE NAM ZBAWIENIE

    d C               a          B
1. Jezus daje nam zbawienie,
Jezus daje pokój nam,
Jemu składam dziękczynienie,
Chwałę z serca mego dam.
                   F   C              a                   B
Ref. Jezus siłą mą, Jezus pieśnią mego życia,
Królem wiecznym On, niepojęty w mocy swej,
W Nim znalazłem to, czego szukałem do dzisiaj,
Sam mi podał dłoń, bym zwyciężał w każdy dzień.
2. W Jego ranach uzdrowienie, w Jego śmierci życia dar,
Jego krew to oczyszczenie, Jego życie chwałą nam.

 

---------------------

NUTY OPUBLIKOWANE W ŚPIEWNIKU:

Czy wybrałeś już drogę - Pieśni Chwały zeszyt 1

PCH1 mockup

Śpiewnik zawiera 61 pieśni chrześcijańskich w zapisie nutowym z akordami gitarowymi. Jest pierwszym z serii zeszytów, które wydajemy w ramach popularnego śpiewnika "giszowiec.org". Zawiera kompozycje, powstałe na przełomie XX i XXI wieku, śpiewane na spotkaniach modlitewnych, adoracjach we wspólnotach oazowych, studenckich, grupach odnowy życia religijnego. W przypadku śpiewów tłumaczonych na język polski w zeszycie prezentowane są również oryginalne teksty. Śpiewnik w formacie A4 w oprawie spiralowanej wygodnie się otwiera. Śpiewy prezentowane są w taki sposób, żeby - jeśli to możliwe - nie trzeba było przewracać stron w trakcie śpiewania lub gry na instrumencie.

WIĘCEJ »