Jezus daje nam zbawienie

JEZUS DAJE NAM ZBAWIENIE

    d C               a          B
1. Jezus daje nam zbawienie,
Jezus daje pokój nam,
Jemu składam dziękczynienie,
Chwałę z serca mego dam.
                   F   C              a                   B
Ref. Jezus siłą mą, Jezus pieśnią mego życia,
Królem wiecznym On, niepojęty w mocy swej,
W Nim znalazłem to, czego szukałem do dzisiaj,
Sam mi podał dłoń, bym zwyciężał w każdy dzień.
2. W Jego ranach uzdrowienie, w Jego śmierci życia dar,
Jego krew to oczyszczenie, Jego życie chwałą nam.

 

UTWÓR OPUBLIKOWANY W ŚPIEWNIKU:

zeszyt okladka 1

WIĘCEJ »