Jezus - dla Jezusa

JEZUS DLA JEZUSA nuty

D                  G D                 A
Jezus, dla Jezusa, wszystko to, co mam,
A                               h7          A
Kim jestem i kim chciałbym być.
D                 G D                   A                                              D
Jezus, dla Jezusa, wszystko to, co mam, kim jestem i chcę być.
Wszystkie me ambicje, plany też powierzam Ci, oddaję w ręce Twe.
Wszystkie me nadzieje, plany też powierzam Ci, oddaję w ręce Twe.
D            G                         D
Tylko z woli Twej jestem wolny,
D           G                          D A
Tylko z woli Twej jestem wolny. /2x

/pieśń irlandzka/